Newsข่าวประชาสัมพันธ์
 
     
   
     

ประชุมให้ความช่วยเหลือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Update : 3 กันยายน 2557
เมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังห...
อ่านเพิ่มเติม...
     
   
     

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการแบบบูรณาการ
Update : 1 กันยายน 2557
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
ผวจ.ชัยภูมิ ต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
Update : 27 สิงหาคม 2557
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00 น. นายพรศั...
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนสิงหาคม 2557
Update : 27 สิงหาคม 2557
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายพรศั...
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557
Update : 13 สิงหาคม 2557
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 นายพรศักดิ์ เจียรณัย ...
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
Update : 30 กรกฎาคม 2557
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายพรศั...
อ่านเพิ่มเติม...
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>

Newsข่าวสารประชาสัมพันธ์
คำกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
กำหนดการ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพร
ขอความร่วมมือสร้างความเข้าใจกับประชาชนในจังหวัดเกี่ยวกับกล่องแปลงสัญญาณทีวีดิจิตอล
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(นักบริหาร ระดั
คืนความสุขให้คนในชาติ
1
หนังสือแจ้งส่วนราชการ
รายงานการประชุม คกก.บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. จ.ชัยภูมิ ครั้งที่6/2557
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2557
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2557
รายงานการประชุม คกก.บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. จ.ชัยภูมิ ครั้งที่5/2557
รายงานการประชุม คกก.บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2557
1
Newsข่าวประกวดราคา
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ตามโครงการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2557
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงานท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ตามโครงการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ 2557
สอบราคาจ้างโครงการสร้างการรับรู้แคมเปญโดยใช้ช่องทางในการนาเสนอกาหนดการ งานเทศกาลประเพณีที่สาคัญสาหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบหาข้อมูล Online
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงามถึงอุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
1
Newsคำสั่ง/ประกาศ/วาระการประชุม
คำสังจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1168/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน" จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2557
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2556
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3353/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2557
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3145/2556 ลว. 25 ต.ค 2556 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3145/2556 ลว. 25 ต.ค 2556 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ


มหัศจรรย์ปีแห่งการท่องเที่ยว จ.ชัยภูมิ by chaiyaphumprovince

มหัศจรรย์ปีแห่งการท่องเที่ยว จ.ชัยภูมิ 2 by chaiyaphumprovince
      ดูเพิ่มเติม

 

เว็บไซต์จังหวัดชัยภูมิสามารถใช้งานได้ดีกับจอภาพที่มีความละเอียด 1024x768 พิกเซล หรือสูงกว่า บนบราวเซอร์ ดังนี้
Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 และ 10 Firefox เวอร์ชั่น 22 Google Chrome เวอร์ชั่น 28 Safari เวอร์ชั่น 5