Newsข่าวประชาสัมพันธ์
 
     
   
     

ประชุมหารือข้อราชการ
Update : 3 พฤษภาคม 2559
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.30 น. นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัด...
อ่านเพิ่มเติม...
     
   
     

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานท่องเที่ยววิถีเกษตร "ตลาดต้องชม กินส้มโอฟรี เที่ยววิถีเกษตร ท่องนิเวศบนแพ แลน้ำพรมชมภูคิ้ง"
Update : 3 พฤษภาคม 2559
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัด...
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
Update : 3 พฤษภาคม 2559
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายชูศัก...
อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยพื้นที่อำเภอจัตุรัส
Update : 29 เมษายน 2559
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. นายชูศักด...
อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)
Update : 28 เมษายน 2559
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 16.20 น นายชูศั...
อ่านเพิ่มเติม...
เปิดถนนจักรยานหนองบัวระเหว
Update : 28 เมษายน 2559
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น นายชูศั...
อ่านเพิ่มเติม...
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>

Newsข่าวสารประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559
รายงานการประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2558
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิปี 2559
พระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
กำหนดการพิธีการทำบุญตักบาตร งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 17 Next» »
หนังสือแจ้งส่วนราชการ
รายงานกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2559
รายงานกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2559
รายงานกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2559
รายงานกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2558
คำกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 (ภาคค่ำ)
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12 Next» »
Newsข่าวประกวดราคา
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์นั่งเอนกประสงค์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบงเหนือ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 3 พ.ค. 59
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื่อด้วยแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ ชนิด 100 % 29 เม.ย. 59
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อตู้เก็บลือด 29 เม.ย. 59
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เรื่อง จ้างประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนเทษบาล 1(อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 29 เม.ย. 59
เอกสารแนบท้ายจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม 1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 29 เม.ย. 59
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 341 Next» »
Newsคำสั่ง/ประกาศ/วาระการประชุม/ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 7
ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการทำโครงการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงงานหลักสูตร การทำโครงการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางาน
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2559
ภาคผนวก คส 4117-58
แก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
เพิ่มเติม...


เมืองชัยภูมิน่าอยู่

LOVE EN ROUTE เส้นทางรัก
      ดูเพิ่มเติม

 

 

      

 

เว็บไซต์จังหวัดชัยภูมิสามารถใช้งานได้ดีกับจอภาพที่มีความละเอียด 1024x768 พิกเซล หรือสูงกว่า บนบราวเซอร์ ดังนี้
Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 และ 10 Firefox เวอร์ชั่น 22 Google Chrome เวอร์ชั่น 28 Safari เวอร์ชั่น 5

')