Newsข่าวประชาสัมพันธ์
 
     
   
     

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2557
Update : 19 ธันวาคคม 2557
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังห...
อ่านเพิ่มเติม...
     
   
     

ต้อนรับคณะนักศึกษา หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่นที่ 57
Update : 17 ธันวาคคม 2557
วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น.นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชั...
อ่านเพิ่มเติม...
 
วันรวมน้ำใจให้กาชาด
Update : 11 ธันวาคคม 2557
วันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. จังหวัดชัยภูม...
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีร่วมร้อยดวงใจ รวมใจภักดิ์ถวายพระพรชัยมงคล จังหวัดชัยภูมิ
Update : 9 ธันวาคคม 2557
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคคม 2557 เวลา 18.30 น. นายวิเช...
อ่านเพิ่มเติม...
ประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัย พระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
Update : 4 ธันวาคคม 2557
วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 11.00 น. นายวิเชียร จั...
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"
Update : 4 ธันวาคคม 2557
วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร จ...
อ่านเพิ่มเติม...
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>

Newsข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การประกวดธิดาพญาแล ประจำปี 2558
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (กรณีพิเศษ)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ขอเชิญร่วมแข่งขัน วิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวา ประชาน้อมเกล้า ครั้งที่ 2
โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12 Next» »
หนังสือแจ้งส่วนราชการ
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
กำหนดการและคำกล่าวถวายราชสดุดี 5 ธันวาคม 2557
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภููมิ ครั้งที่ 10/2557
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสิร์ต"เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป"
รายงานผลการดำเนินโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"
1 2 3 4 5 6 7 8
Newsข่าวประกวดราคา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อโปรแกรมบทเรียนมัลติมีเดียภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 4
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครั้งที่ 2
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ประกาศอำเภอจัตุรัส เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการป้องกันน้ำท่วม จำนวน 2 กิจกรรม ของอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศองค์การบริหารบ้านดอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 41 Next» »
Newsคำสั่ง/ประกาศ/วาระการประชุม/ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3520/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2558
ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ "มหัศจรรย์มอหินขาว รับลมหนาวที่ชัยภูมิ"
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่ 3342/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3222/2557 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ฯ
ราคากลาง,แบบเขียนโครงการปี 2558


เมืองชัยภูมิน่าอยู่

เมืองชัยภูมิน่าอยู่ 2
      ดูเพิ่มเติม

 

เว็บไซต์จังหวัดชัยภูมิสามารถใช้งานได้ดีกับจอภาพที่มีความละเอียด 1024x768 พิกเซล หรือสูงกว่า บนบราวเซอร์ ดังนี้
Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 และ 10 Firefox เวอร์ชั่น 22 Google Chrome เวอร์ชั่น 28 Safari เวอร์ชั่น 5