Newsข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
นายวิเชียร จันทรโณทัยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างโครงการฝายหินทิ้งกั้นน้ำลำสะพุง
Update : 30 เมษายน 2558
30 เม.ย.2558 เวลา11.00น.นายวิเชียร จันทรโณทัยผู้ว่...
อ่านเพิ่มเติม...
นายวิเชียร จันทรโณทัยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบุญต้นน้ำลำสะพุงประจำปี2558
Update : 30 เมษายน 2558
30 เม.ย.2558 เวลา10.30น.นายวิเชียร จันทรโณทัยผู้ว่...
อ่านเพิ่มเติม...
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการสร้างซ่อมแซมบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
Update : 30 เมษายน 2558
30 เม.ย.2558 เวลา 10.00น.นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้...
อ่านเพิ่มเติม...
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ
Update : 29 เมษายน 2558
29 เม.ย.2558 เวลา13.30น.นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว...
อ่านเพิ่มเติม...
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>

Newsข่าวสารประชาสัมพันธ์
ร่างคำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล
ร่างคำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กองกลาง สป.)
กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระช
รูปแบบการก่อสร้างหอชัยภูมิ 12 ก.พ. 58
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด ปี 2558
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 Next» »
หนังสือแจ้งส่วนราชการ
รายงานการประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3.2558
รายงานการประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2 / 2558
รายงานการประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 / 2558
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม ครั้งที่ 12
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Newsข่าวประกวดราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประมูลซื้อ ด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนรู้เสริมหลักสูตรอื่นๆ จำนวน 520 ชุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประมูลซื้อ ด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 260 ชุด 1 พ.ค. 58
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประมูลซื้อ ด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 260 ชุด 1 พ.ค. 58
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อ จัดหาและติดตั้งแพเหล็กตั้งเครื่องสูบน้ำ และอื่นๆ รวม 3 รายการ เลขที่ E ชย.ช.16/2558 29 เม.ย. 58
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อ หินใหญ่คละ ขนาด 0.15-0.30 ม. และวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ เลขที่ E ชย.ช.17/2558 29 เม.ย. 58
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 135 Next» »
Newsคำสั่ง/ประกาศ/วาระการประชุม/ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
โครงการเยาวชนร่วมร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย
ข้อมูลเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญ
เพลงมาร์ช พระเทพของชาวไทย
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 776/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน”จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558
การจัดทำคู่มือสำรหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
คู่มือ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3520/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2558
ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ "มหัศจรรย์มอหินขาว รับลมหนาวที่ชัยภูมิ"
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่ 3342/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ
ราคากลาง,แบบเขียนโครงการปี 2558


เมืองชัยภูมิน่าอยู่

เมืองชัยภูมิน่าอยู่ 2
      ดูเพิ่มเติม


ผวจ.ชัยภูมิ ลงพื้นที่ก่อสร้างฝาย และอ่างเก็บน้ำ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

ผู้ว่าราชการจังหวัด ออกเยี่ยมราษฏร อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
      ดูเพิ่มเติม

 

เว็บไซต์จังหวัดชัยภูมิสามารถใช้งานได้ดีกับจอภาพที่มีความละเอียด 1024x768 พิกเซล หรือสูงกว่า บนบราวเซอร์ ดังนี้
Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 และ 10 Firefox เวอร์ชั่น 22 Google Chrome เวอร์ชั่น 28 Safari เวอร์ชั่น 5