Newsข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในการประชุมหารือข้อราชการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
Update : 26 พฤษภาคม 2558
26 พค 2558 เวลา 08.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู...
อ่านเพิ่มเติม...
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ
Update : 25 พฤษภาคม 2558
25 พค 2558 เวลา 11.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู...
อ่านเพิ่มเติม...
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในการประชุมรายงานความก้าวหน้าการจัดการที่ดิน โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร
Update : 25 พฤษภาคม 2558
25 พค 2558 เวลา 10.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู...
อ่านเพิ่มเติม...
นางนภา ศกุนตนาค รอง ผวจ.ชย.เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประชุมคณะทำงานการวางแผนจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
Update : 25 พฤษภาคม 2558
25 พ.ค. 2558 เวลา 09.00 น. นางนภา ศกุนตนาค รอง ผว...
อ่านเพิ่มเติม...
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>

Newsข่าวสารประชาสัมพันธ์
ร่างคำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล
ร่างคำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กองกลาง สป.)
กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระช
รูปแบบการก่อสร้างหอชัยภูมิ 12 ก.พ. 58
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด ปี 2558
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 Next» »
หนังสือแจ้งส่วนราชการ
รายงานการประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4 / 2558
รายงานการประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3.2558
รายงานการประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2 / 2558
รายงานการประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 / 2558
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม ครั้งที่ 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Newsข่าวประกวดราคา
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 25 พ.ค. 58
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 25 พ.ค. 58
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือทันตกรรม 25 พ.ค. 58
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 25 พ.ค. 58
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 156 Next» »
Newsคำสั่ง/ประกาศ/วาระการประชุม/ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
การขับเคลื่อนกิจกรรมตาม Roodmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
สรุปการสำรวจข้อมูลปริมาณขยะสะสมในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
โครงการเยาวชนร่วมร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย
ข้อมูลเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญ
เพลงมาร์ช พระเทพของชาวไทย
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 776/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน”จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558
การจัดทำคู่มือสำรหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
คู่มือ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3520/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2558
ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ "มหัศจรรย์มอหินขาว รับลมหนาวที่ชัยภูมิ"
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่ 3342/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ
ราคากลาง,แบบเขียนโครงการปี 2558


เมืองชัยภูมิน่าอยู่

เมืองชัยภูมิน่าอยู่ 2
      ดูเพิ่มเติม


ผวจ.ชัยภูมิ ลงพื้นที่ก่อสร้างฝาย และอ่างเก็บน้ำ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

ผู้ว่าราชการจังหวัด ออกเยี่ยมราษฏร อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
      ดูเพิ่มเติม

 

เว็บไซต์จังหวัดชัยภูมิสามารถใช้งานได้ดีกับจอภาพที่มีความละเอียด 1024x768 พิกเซล หรือสูงกว่า บนบราวเซอร์ ดังนี้
Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 และ 10 Firefox เวอร์ชั่น 22 Google Chrome เวอร์ชั่น 28 Safari เวอร์ชั่น 5