Newsข่าวประชาสัมพันธ์
 
     
   
     

ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
Update : 27 พฤศจิกายน 2558
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหว...
อ่านเพิ่มเติม...
     
   
     

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Update : 17 พฤศจิกายน 2558
นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นางสุพิน ตรีสาร นายกเหล่ากาชาดจังห...
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง
Update : 13 พฤศจิกายน 2558
นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็น...
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียวระดับจังหวัดชัยภูมิ (2557-2560)
Update : 13 พฤศจิกายน 2558
นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็น...
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 14
Update : 4 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 4 พฤศจิกายน2558 เวลา 13.30 น. นายชูศักดิ์ ...
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุม กรอ.จังหวัดชัยภูมิ
Update : 30 ตุลาคม 2558
นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็น...
อ่านเพิ่มเติม...
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>

Newsข่าวสารประชาสัมพันธ์
กำหนดการพิธีการทำบุญตักบาตร งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
รายงานการประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2558
แบบฟอร์มรายงานหมูบ้านที่ยังต้องการสนับสนุนการแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2558
บัญชีหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) จังหวัดชัยภูมิ
สถานการณ์การปลูกข้าวนาปรังในฤดูแล้งของจังหวัดชัยภูมิ
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 17 Next» »
หนังสือแจ้งส่วนราชการ
คำกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 (ภาคค่ำ)
คำกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
แบบฟอร์มบัญชีแนบท้ายโครงการ โครงการตำบลละ 5 ล้าน
แบบฟอร์มขออนุญาติใช้พื้นที่ตำบลละ 5 ล้าน
รายงานการประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2558
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next» »
Newsข่าวประกวดราคา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 23/11/58
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 23/11/58
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอนไทย เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนข่า หมู่ที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 23/11/58
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ โครงการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จังหวัดชัยภูมิ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 23/11/58
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำเพื่อเพ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านเกษตร รายการ ขุดลอกคลองไทร บ้านหนองหอยปัง หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 23/11/58
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 283 Next» »
Newsคำสั่ง/ประกาศ/วาระการประชุม/ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3473/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3727/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2559
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้าน)
ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดชัยภูมิ
แบบฟอร์มการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล
เพิ่มเติม...


เมืองชัยภูมิน่าอยู่

LOVE EN ROUTE เส้นทางรัก
      ดูเพิ่มเติม


ผวจ.ชัยภูมิ ลงพื้นที่ก่อสร้างฝาย และอ่างเก็บน้ำ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

ผู้ว่าราชการจังหวัด ออกเยี่ยมราษฏร อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
     ดูเพิ่มเติม

 

เว็บไซต์จังหวัดชัยภูมิสามารถใช้งานได้ดีกับจอภาพที่มีความละเอียด 1024x768 พิกเซล หรือสูงกว่า บนบราวเซอร์ ดังนี้
Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 และ 10 Firefox เวอร์ชั่น 22 Google Chrome เวอร์ชั่น 28 Safari เวอร์ชั่น 5