Newsข่าวประชาสัมพันธ์
 
     
   
     

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ
Update : 28 มกราคม 2558
วันนี้ 28 มกราคม 2558 เวลา13.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภ...
อ่านเพิ่มเติม...
     
   
     

ตรวจราชการอำเภอซับใหญ๋ จังหวัดชัยภูมิ
Update : 27 มกราคม 2558
วันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวั...
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมคณะกรรมการจัดหาทุนและคณะกรรมการพิจารณาการจัดจ้างการก่อสร้างหอเฉลิมพระเกียรติฯ
Update : 27 มกราคม 2558
วันนี้ 27 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. นายนิพนธ์ สาธิ...
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเสริมสร้างด้านความรัก สามัคคี และความปรองดองภาคีเครือข่ายของส่วนราชการ
Update : 27 มกราคม 2558
วันนี้ 27 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. นางนภา ศกุนตนา...
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดโครงการรากเหง้าวัฒนธรรมไทย นุ่งไทย นุ่งซิ่นทุกวันพระ
Update : 27 มกราคม 2558
วันนี้ 27 มกราคม 2558 เวลา08.00น. นายวิเชียร จันทร...
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
Update : 26 มกราคม 2558
วันนี้ 26 มกราคม 2558 เวลา14.00 น. นายวิเชียร จันท...
อ่านเพิ่มเติม...
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>

Newsข่าวสารประชาสัมพันธ์
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด ปี 2558
แบบประเมินผลการดำเนินงานการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด
มาตรการดาเนินการปรับลดค่างานก่อสร้าง ของหน่วยงานภาครัฐ
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การประกวดธิดาพญาแล ประจำปี 2558
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (กรณีพิเศษ)
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12 Next» »
หนังสือแจ้งส่วนราชการ
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม ครั้งที่ 12
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 11
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
กำหนดการและคำกล่าวถวายราชสดุดี 5 ธันวาคม 2557
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภููมิ ครั้งที่ 10/2557
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Newsข่าวประกวดราคา
ประกาศเทศบาลบ้านเขว้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 4 เครื่อง สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 3 แห่ง ในจังหวัดชัยภูมิ
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคลินิกผู้สูงอายุ ตามแบบโรงพยาบาลเนินสง่า เลขที่ 1/2558 อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดด้านท้ายตัวรถ ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อหนังสือเสริมทักษะสนับสนุนกิจกรรมรักการอ่านแก่นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 64 Next» »
Newsคำสั่ง/ประกาศ/วาระการประชุม/ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
คู่มือ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3520/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2558
ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ "มหัศจรรย์มอหินขาว รับลมหนาวที่ชัยภูมิ"
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่ 3342/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3222/2557 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ฯ
ราคากลาง,แบบเขียนโครงการปี 2558


เมืองชัยภูมิน่าอยู่

เมืองชัยภูมิน่าอยู่ 2
      ดูเพิ่มเติม


จังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ มกราคม 2558

จังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ธันวาคม 2558
      ดูเพิ่มเติม

 

เว็บไซต์จังหวัดชัยภูมิสามารถใช้งานได้ดีกับจอภาพที่มีความละเอียด 1024x768 พิกเซล หรือสูงกว่า บนบราวเซอร์ ดังนี้
Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 และ 10 Firefox เวอร์ชั่น 22 Google Chrome เวอร์ชั่น 28 Safari เวอร์ชั่น 5