Newsข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมผู้บริหาร
 
     
   
     

แถลงข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 2
Update : 21 มิถุนายน 2559
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังห...
อ่านเพิ่มเติม...
     
   
     

พิธีปล่อยแถวรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
Update : 28 มิถุนายน 2559
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหว...
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดอกไม้ 65 ล้าน บานสพรั่ง
Update : 28 มิถุนายน 2559
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. นายชูศ...
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 14 ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานของจังหวัด
Update : 28 มิถุนายน 2559
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น. นายธาน...
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
Update : 28 มิถุนายน 2559
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. นายชูศ...
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Update : 27 มิถุนายน 2559
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นายชูศ...
อ่านเพิ่มเติม...
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>

Newsข่าวสารประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหฒ่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 21 มิ.ย. 59
ขอความอนุเคราะห์กำกับดูแลบำรุงรักษาพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2559
การสัมนาเสนอผลงานวิจัยปีงบประมาณ 2557 กลุ่มเรื่องข้าว ฯ
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 18 Next» »
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด
รายงานกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2559
รายงานกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2559
รายงานกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2559
รายงานกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2559
รายงานกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2559
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 Next» »
Newsข่าวประกวดราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ และกาอสร้างรั้วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม 2 23 มิ.ย. 59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง เรื่อง สอบราคาซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ 23 มิ.ย. 59
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่พัฒนา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 23 มิถุนายน 2559
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ ที่ 4/2559 เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมา(ก่อสร้าง) งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้าน ขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 (คุ้มหนองเสมียน) ตำบลรองเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 17 มิ.ย. 59
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดปรับภาพอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 13 มิ.ย.59
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 348 Next» »
Newsคำสั่ง/ประกาศ/ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั่วไป
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู่บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 18
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 7
ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการทำโครงการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงงานหลักสูตร การทำโครงการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางาน
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2559
เพิ่มเติม...


เมืองชัยภูมิน่าอยู่

LOVE EN ROUTE เส้นทางรัก
      ดูเพิ่มเติม

 

 

      

 

เว็บไซต์จังหวัดชัยภูมิสามารถใช้งานได้ดีกับจอภาพที่มีความละเอียด 1024x768 พิกเซล หรือสูงกว่า บนบราวเซอร์ ดังนี้
Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 และ 10 Firefox เวอร์ชั่น 22 Google Chrome เวอร์ชั่น 28 Safari เวอร์ชั่น 5

')