Newsข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
นายวิเชียร จันทรโณทัยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
Update : 27 มีนาคม 2558
27 มี.ค.2558เวลา05.00น.นายวิเชียร จันทรโณทัยผู้ว่า...
อ่านเพิ่มเติม...
นายนิพนธ์ สาธิตสมิตพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Update : 27 มีนาคม 2558
27 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ สาธิตสมิตพ...
อ่านเพิ่มเติม...
.นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.ชัยภูมิเป็นประธานมอบเงินสมทบสร้างบ้านจำนวน20,000 บาท ให้น.ส.เสาวณีย์ มณทาศรี
Update : 26 มีนาคม 2558
26 มี.ค.2558 เวลา13.30น.นายวิเชียร จันทรโณทัยผู้ว่...
อ่านเพิ่มเติม...
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานเอกชนประจำเดือนมีนาคม2558
Update : 26 มีนาคม 2558
26 มี.ค.2558 เวลา09.00น.นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว...
อ่านเพิ่มเติม...
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>

Newsข่าวสารประชาสัมพันธ์
รูปแบบการก่อสร้างหอชัยภูมิ 12 ก.พ. 58
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด ปี 2558
แบบประเมินผลการดำเนินงานการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด
มาตรการดาเนินการปรับลดค่างานก่อสร้าง ของหน่วยงานภาครัฐ
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การประกวดธิดาพญาแล ประจำปี 2558
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 Next» »
หนังสือแจ้งส่วนราชการ
รายงานการประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2 / 2558
รายงานการประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 / 2558
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม ครั้งที่ 12
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 11
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Newsข่าวประกวดราคา
วาระงานผู้บริหารประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558
ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั่ว/ประตูเข้าออกโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองชัยภูมิ 24 มี.ค. 58
ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 124 ซีซี จำนวน 10 คัน (ครั้งที่ 2) 24 มี.ค. 58
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักปละแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม ครั้งที่ 2 ฯ 24 มี.ค. 58
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบอัตโนมัติ ชนิดไม่ต้องขยายม่านตาจำนวน 1 ชุด 24 มี.ค. 58
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 107 Next» »
Newsคำสั่ง/ประกาศ/วาระการประชุม/ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 776/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน”จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558
การจัดทำคู่มือสำรหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
คู่มือ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3520/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2558
ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ "มหัศจรรย์มอหินขาว รับลมหนาวที่ชัยภูมิ"
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่ 3342/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3222/2557 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ฯ
ราคากลาง,แบบเขียนโครงการปี 2558


เมืองชัยภูมิน่าอยู่

เมืองชัยภูมิน่าอยู่ 2
      ดูเพิ่มเติม


ผวจ.ชัยภูมิ ลงพื้นที่ก่อสร้างฝาย และอ่างเก็บน้ำ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

ผู้ว่าราชการจังหวัด ออกเยี่ยมราษฏร อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
      ดูเพิ่มเติม

 

เว็บไซต์จังหวัดชัยภูมิสามารถใช้งานได้ดีกับจอภาพที่มีความละเอียด 1024x768 พิกเซล หรือสูงกว่า บนบราวเซอร์ ดังนี้
Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 และ 10 Firefox เวอร์ชั่น 22 Google Chrome เวอร์ชั่น 28 Safari เวอร์ชั่น 5