Newsข่าวประชาสัมพันธ์
 
     
   
     

ประชุมการจัดงานเจ้าพ่อพระพญาแล
Update : 11 พฤศจิกายน 2557
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวั...
อ่านเพิ่มเติม...
     
   
     

พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว
Update : 11 พฤศจิกายน 2557
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด...
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทยรวมใจปฏิรูป
Update : 6 พฤศจิกายน 2557
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. นายวิเชียร จ...
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม Big Cleaning Day
Update : 4 พฤศจิกายน 2557
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. นายวิเชียร ...
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพารา
Update : 4 พฤศจิกายน 2557
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา13.30 น. นายวิเชียร จั...
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมเพื่อติดตามภารกิจที่มอบหมายในการพัฒนาการท่องเที่ยว ณ มอหินขาว
Update : 4 พฤศจิกายน 2557
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. นายวิเชียร จ...
อ่านเพิ่มเติม...
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>

Newsข่าวสารประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (กรณีพิเศษ)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ขอเชิญร่วมแข่งขัน วิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวา ประชาน้อมเกล้า ครั้งที่ 2
โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
1
หนังสือแจ้งส่วนราชการ
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภููมิ ครั้งที่ 10/2557
กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสิร์ต"เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป"
รายงานผลการดำเนินโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่9/2557
1
Newsข่าวประกวดราคา
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง ประกวดราคาจ้าง 1 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองปลา หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปี 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง แก้ไขประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน ขนาดกลาง บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1
Newsคำสั่ง/ประกาศ/วาระการประชุม/ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3520/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2558
ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ "มหัศจรรย์มอหินขาว รับลมหนาวที่ชัยภูมิ"
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่ 3342/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3222/2557 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ฯ
ราคากลาง,แบบเขียนโครงการปี 2558


มหัศจรรย์ปีแห่งการท่องเที่ยว จ.ชัยภูมิ by chaiyaphumprovince

มหัศจรรย์ปีแห่งการท่องเที่ยว จ.ชัยภูมิ 2 by chaiyaphumprovince
      ดูเพิ่มเติม

 

เว็บไซต์จังหวัดชัยภูมิสามารถใช้งานได้ดีกับจอภาพที่มีความละเอียด 1024x768 พิกเซล หรือสูงกว่า บนบราวเซอร์ ดังนี้
Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 และ 10 Firefox เวอร์ชั่น 22 Google Chrome เวอร์ชั่น 28 Safari เวอร์ชั่น 5