Newsข่าวประชาสัมพันธ์
 
     
   
     

ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดชัยภูมิ
Update : 24 พฤษภาคม 2559
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00 น. นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวั...
อ่านเพิ่มเติม...
     
   
     

ประชุมคณะกรรมการ กต.ตร. จังหวัดชัยภูมิ
Update : 24 พฤษภาคม 2559
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวั...
อ่านเพิ่มเติม...
 
พบปะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Update : 24 พฤษภาคม 2559
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น.นายชูศัก...
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสั​มนา" การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ
Update : 23 พฤษภาคม 2559
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายชูศั...
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมค่าใช้จ่าย
Update : 19 พฤษภาคม 2559
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายชู...
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดป้ายโรงเรียนปัญจดี
Update : 19 พฤษภาคม 2559
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.19 น. นายชู...
อ่านเพิ่มเติม...
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>

Newsข่าวสารประชาสัมพันธ์
การสัมนาเสนอผลงานวิจัยปีงบประมาณ 2557 กลุ่มเรื่องข้าว ฯ
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559
รายงานการประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2558
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิปี 2559
พระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 18 Next» »
หนังสือแจ้งส่วนราชการ
รายงานกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2559
รายงานกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2559
รายงานกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2559
รายงานกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2558
คำกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 (ภาคค่ำ)
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12 Next» »
Newsข่าวประกวดราคา
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์นั่งเอนกประสงค์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบงเหนือ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 19 พ.ค. 59
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวแดง เรื่อง ประมูลก่อสร้างทางระบายน้ำ คลส. พร้อมขยายผิวจราจรถนนพิบูลย์สังข์ ซอย 2 บ้านหลวงศิริ หมู่ 11 ด้วยระบอิเล็กทรอนิกส์ 19 พ.ค. 59
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวแดง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจรถนนโชคอวยชัย บ้านลาดใต้ หมู่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 19 พ.ค.59
ประกาศแขวงทางหลวงชัยภูมิ กรมทางหลวง เรื่อง ประกาศผลประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 2045 19 พ.ค. 59
ประกาศองค์การยริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 19 พ.ค. 59
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 343 Next» »
Newsคำสั่ง/ประกาศ/วาระการประชุม/ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 7
ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการทำโครงการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงงานหลักสูตร การทำโครงการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางาน
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2559
ภาคผนวก คส 4117-58
แก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
เพิ่มเติม...


เมืองชัยภูมิน่าอยู่

LOVE EN ROUTE เส้นทางรัก
      ดูเพิ่มเติม

 

 

      

 

เว็บไซต์จังหวัดชัยภูมิสามารถใช้งานได้ดีกับจอภาพที่มีความละเอียด 1024x768 พิกเซล หรือสูงกว่า บนบราวเซอร์ ดังนี้
Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 และ 10 Firefox เวอร์ชั่น 22 Google Chrome เวอร์ชั่น 28 Safari เวอร์ชั่น 5

')